Velkommen til Sigdal Frivilligsentral

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss for en prat, melde ditt behov eller melde deg som frivillig . Foreløpig vil vi være tilgjengelig på telefon og epost. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet. Ta kontakt med oss så kan vi ta en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre.

Kan du bidra? Trenger du hjelp?

Kommune oppfordrer alle i Sigdal som har noe å bidra med å melde seg som frivillig i forbindelse med koronapandemien. Vi ønsker også å nå ut til de som har behov for hjelp til å ta kontakt med oss. Husk at den største dugnaden er å hindre smitte, så hold hodet kaldt og hjerte varmt!

Aktiviteter

Klikk på aktiviteten for mer informasjon

Sigdal kommune trenger deg som kan bidra som frivillig i denne utfordrende tiden.

Les mer

TelefonVenn er en tjeneste opprettet i forbindelse med koronaberedskap for å minske ensomhet og uro. Koronautbruddet har skapt et behov for personer i karantene eller isolasjon pga. smittefare et behov for noen å snakke med. Disse menneskene har fått snudd sine liv på hodet, og ensomheten kan bli tøff for mange. Ikke alle har familie i samme bolig, og kan derfor ikke få besøk. Da er det viktig å ha noen å snakke med om løst og fast. Alle frivillige må signere på taushetserklæring og personvernerklæring før de kan ta oppdrag for Sigdal Frivilligsentral.

Les mer

Har du et behov i forbindelse med koronapandemi? Vi formidler ditt behov og setter deg i kontakt med en frivillig. I tiden vi er inn nå kan være utfordrende for mange. Alle behøver vi noen i blant.

Les mer

Bli frivillig

Skulle du ha lyst på nye gode venner, noe å gjøre som virkelig gir mening i hverdagen, en følelse av å være med på noe viktig og utløp for et engasjement? Ja, så har vi samla mulighetene for det i de fineste organisasjonene vi vet om. For frivilligheten handler om å gjøre akkurat det: en forskjell, både for andre og for deg selv. Prøv det.. hvis du vil!

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser

Om Sigdal Frivilligsentral

Vi er i oppstartfasen med å etablere Sigdal Frivilligsentral. Sigdal kommune vedtok i budsjettbehandlingen for 2020 å opprette frivilligsentral i løpet av våren. Frivilligsentralen er organisert under kultur.Vi vil bli å finne midlertidig i samme lokaler som ungdomsklubben i Prestfoss to dager i uka. Etterhvert vil vi bli å finne i gamle "bankbygget" vis a vis kommunehuset i Prestfoss sentrum.

2020 © Sigdal Frivilligsentral